Σύρμα γαλβανιζέ ρολό (ούγια)

Σύρμα(ούγια)

Σύρμα Γαλβανιζέ

1,50-1,80-2,00-2,20-2,40-2,70-3,0-3,40-3,90-4,40-5,0 χιλιοστά