Πλέγματα Πονταριστά

Πλέγματα Πονταριστά:Ρολά 20 μετρών 6χ10 άνοιγμα,πάχους 1,80-2,40-2,70-3,00 χιλιοστά,ύψους από 1,00 μέτρο – 1,20 – 1,50 – 1,80 – 2,00 μετρών . Ρολά 25 μετρών 5χ5 άνοιγμα,πάχους 1,8 χιλιοστά ύψους 1,00 μέτρο – 1,20 – 1,50 – 1,80 . Πλέγμα άνοιγμα 5χ10,ύψους 1,50 & 2,00 μετρών,φάρδος 5 μετρών και πάχους 3,00 – 3,40 χιλιοστά.