Πονταριστό Πλέγμα (Κουνελόσυρμα)

Κουνελόσυρμα 12χ25 0,60 – 0,80 – 1,00 – 1,20 – 1,50 ύψος .