Καρφοβελόνες

Καρφοβελόνες οικοδομής , βελονάκια , ατσαλόκαρφα .