Εξάγωνα(Κοτιτσόσυρμα)

Εξάγωνα ελληνικής κατασκευής με οπή μισή ίντσα και μία ίντσα . Ύψοι διαθέσιμα 0,80 – 1,00 – 1,20 – 1,50 .